Güvenliğiniz bizim için önemlidir. Bu nedenle bizimle paylaşacağınız kişisel verileriniz hassasiyetle korunmaktadır.

Biz, HOTEL V PLUS TAKSİM olarak veri sorumlusu olarak, işbu gizlilik ve kişisel verilerin korunması politikası ile hangi kişisel verilerin hangi amaçla işleneceğini, işlenen verilerin kimlerle ve neden paylaşılabileceğini, veri işleme yöntemimizi ve hukuki sebeplerimizi ; İşlenen verilerinize ilişkin haklarınız konusunda sizleri aydınlatmayı amaçlıyoruz.

Toplanan Kişisel Verileriniz, Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi
IP adresiniz ve kullanıcı aracısı bilgileriniz yalnızca analiz ve çerez vb. amaçlarla kullanılır; teknolojiler aracılığıyla, otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle işlenir ve bazen analitik sağlayıcılar, reklam ağları, arama bilgisi sağlayıcıları, teknoloji sağlayıcıları gibi üçüncü taraflardan alınır. aramızdaki hizmet ve sözleşmeye dayalı ilişki çerçevesinde ve süresi içerisinde, meşru menfaat işleme şartına dayalı olarak kaydedilmekte, saklanmakta ve güncellenmektedir. .

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı

Sadece analiz ederek bizimle paylaştığınız kişisel verileriniz; sunduğumuz hizmetlerin gereklerini en iyi şekilde yerine getirmek, bu hizmetlerden sizlerin maksimum düzeyde ulaşabilmesini ve faydalanabilmenizi sağlamak, hizmetlerimizi ihtiyaçlarınız doğrultusunda geliştirmek ve bünyesinde sizleri daha geniş hizmet sağlayıcılarla buluşturmaktır. yasal çerçevelerde, sözleşme ve hizmet süresi boyunca amacına uygun ve orantılı olarak işlenecek ve güncellenecektir.

Toplanan Kişisel Veriler Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarılabilir?
Bizimle paylaştığınız kişisel verileriniz; Faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla hizmet aldığımız ve/veya hizmet verdiğimiz, sözleşme ilişkisi içinde olduğumuz, iş birliği içinde olduğumuz yurt içi ve yurt dışındaki üçüncü kişi, kurum ve kuruluşlara ve istenildiği takdirde adli ve idari makamlara devredilebilir. gerekli teknik ve idari tedbirlerin alınması kaydıyla talepte bulunulabilir.

Kişisel Verisi İşlenen Kişi Olarak Haklarınız

KVKK’nın 11. maddesi uyarınca herkes, veri sorumlusuna başvurarak aşağıdaki haklardan yararlanabilir:

Kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme,
Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
(e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.
Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için email@hotelvplustaksim.com.tr adresinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Çerez politikası

HOTEL V PLUS TAKSİM olarak güvenliğinizi önemsiyor ve işbu Çerez Politikası ile siz değerli ziyaretçilerimizi sitemizde hangi çerezleri, hangi amaçla kullandığımız ve çerez ayarlarınızı nasıl değiştirebileceğiniz konusunda kısaca bilgilendirmeyi amaçlıyoruz.

Sizlere daha iyi hizmet verebilmek adına, çerezler aracılığıyla ne tür kişisel verilerin hangi amaçla toplandığı ve nasıl işlendiği hakkında kısa bilgi sahibi olmak için lütfen işbu Çerez Politikasını okuyunuz. Daha fazla bilgi için Gizlilik Politikamıza göz atabilir veya çekinmeden bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Kurabiye nedir?

Çerezler, kullanıcıların web sitelerini daha verimli kullanabilmeleri için cihazlarına kaydedilen küçük dosyalardır. Kullanıcıların bilgileri çerezler aracılığıyla işlendiğinden, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca kullanıcıların bilgilendirilmesi ve rızalarının alınması gerekmektedir.

Siz değerli ziyaretçilerimizin sitemizden en verimli şekilde faydalanabilmesi ve siz değerli ziyaretçilerimizin kullanıcı deneyiminin iyileştirilebilmesi amacıyla çeşitli çerezler de kullanmaktayız.

1. Zorunlu Çerezler

Zorunlu çerezler, internet sitesinin temel işlevlerini etkinleştirerek internet sitesinin kullanılabilir olmasını sağlayan çerezlerdir. Bu çerezler olmadan web sitesi düzgün çalışmayacaktır.

2. Performans Çerezleri

Performans çerezleri, ziyaretçilerin siteye ilişkin kullanım bilgilerini ve tercihlerini anonim olarak toplayan ve bu sayede web sitesinin performansının iyileştirilmesini sağlayan çerezlerdir.

3. İşlevsel Çerezler

İşlevsel çerezler, kullanıcıların web sitesini geçmiş kullanımlarına dayanmaktadır.

Çıkarak, sonraki ziyaretlerinde tanınmalarını ve hatırlanmalarını sağlar ve bu sayede web siteleri kullanıcılara dil, bölge vb. bilgiler sunabilir.

4. Reklam Çerezleri Reklam çerezleri gibi kişiselleştirilmiş bir hizmet sunmamızı sağlayan çerezler üçüncü-party çerezleri ve ziyaretçilerin web sitelerindeki davranışlarını izlemek için kullanılır. Bu çerezlerin amacı ziyaretçilerin ilgisini çekecek reklamların görüntülenmesine yardımcı olmaktır ve çerezleri tutan üçüncü tarafların sorumluluğundadır. Çerezlerle İşlenen Kişisel Veriler Nelerdir? Kimlik (adınız, soyadınız, doğum tarihiniz vb.) ve iletişim (adres, e-posta adresi, telefon, IP, konum vb.) bilgileriniz tarafımızca çerezler, otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle ve bazen de sağlanmaktadır. analitik sağlayıcılar, aramızdaki hizmet ve sözleşmeye dayalı ilişki çerçevesinde ve süresi içerisinde reklam ağları, arama bilgisi sağlayıcıları, teknoloji sağlayıcıları gibi üçüncü kişilerden meşru hukuka dayalı olarak elde edilmesi, kaydedilmesi, saklanması ve güncellenmesi yoluyla işlenecektir. faiz işleme koşulu. Çerezler Hangi Amaçla Kullanılmaktadır? Web sitemizde şüpheli etkinlikleri tespit ederek güvenliği sağlamak, kullanıcıların tercihleri doğrultusunda işlevsellik ve performansı artırmak, ürün ve hizmetleri geliştirmek ve kişiselleştirmek, bu hizmetlere erişimi kolaylaştırmak, sözleşmeden ve yasal sorumlulukları yerine getirmek amacıyla çerezler kullanılmaktadır. Ayrıca kullanıcıları daha geniş hizmet sağlayıcılarla buluşturmak amacıyla reklam çerezleri ve üçüncü taraflarla bilgi paylaşımı bulunmaktadır. Çerezler Nasıl Yönetilir? Tüm bu açıklamalardan sonra hangi çerezlerin kullanılacağı konusu tamamen kullanıcılarımızın özgür iradesine bırakılmıştır. Çerez tercihlerinizi, sitemize adım attığınız anda tarayıcınızın ayarlarından silerek veya engelleyerek yönetebilir veya bu ayarları ileride istediğiniz zaman değiştirebilirsiniz. Daha detaylı bilgi için Gizlilik Politikamıza göz atabilir veya info@hotelvplustaksim.com.tr e-posta adresinden bize ulaşabilirsiniz.